Lietuvos muitinė
    LITAR
  LT  EN    

       E. paštas     
 
Pradinis puslapis
Naršyti tarifą
Prekės klasifikavimas
Ieškoti šalies/šalių grupės
Ieškoti dokumentų/Dokumentų sąrašas
Peržiūrėti matavimo vienetus
Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas
Mokesčių apskaičiavimo žiniatinklio paslauga
Naršyti kvotą
Pagalba

Prekės klasifikavimas

Modeliavimo data:  2019/01/24

Prekės pavadinimas / aprašymas


  

  

 

Atkreipiame dėmesį, kad prekės kodas, rastas naudojantis paieškos galimybe „Ieškoti abėcėlinėje prekių rodyklėje“, yra rekomendacinio pobūdžio.

Paieška

 
Lauke „Prekės pavadinimas / aprašymas“ įrašomas ieškomas žodis, žodžio dalis (žodžio fragmentas įrašomas su specialiu ženklu) ar keletas žodžių.
Tekstas gali būti įvedamas tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis.
Prekės pavadinimo gali būti ieškoma nomenklatūros medyje arba abėcėlinėje prekių rodyklėje pasirinkus atitinkamą mygtuką.
 

Ženklas „%“ naudojamas aprašymo paieškai pagal žodžio fragmentą (-us). Šis ženklas gali būti rašomas bet kurioje žodžio vietoje.
  1 pavyzdys: įvedus tekstą „ark%“, pateikiamas rezultatas yra visi aprašymai su žodžiais „arkliai“, „arklių“, „arklėnai“, „arkliena“ ir t. t .
  2 pavyzdys: įvedus tekstą „bala%ai“, pateikiamas rezultatas yra visi aprašymai su žodžiais „balandžiai“, „balastai“, „balansuotuvai“.
 
Vietoj ženklo_“ randamas tik vienas ženklas/simbolis. Šį ženklą galima rašyti bet kurioje vietoje žodžio viduje.
  Pavyzdys: ieškant „la_as“ rezultatas yra „lašas“ ar „lakas“.
 
Ženklas „AND“ arba „&“ naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame vienu metu paminėti visi paieškos komponentai.
  Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai AND mulai“ arba „arkliai & mulai“, pateikiamas rezultatas „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“.
 

Ženklas „OR“ arba „|“ naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame bent po vieną kartą minimas kiekvienas paieškos komponentas.
  Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai OR mulai“ arba „arkliai | mulai“, pateikiamas rezultatas „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“, „Arkliai“ ir „Mulai ir arklėnai“.
 
Detalesnę informaciją apie prekės pavadinimo paiešką galima rasti dalyje „Pagalba“.
  
   SVARBI PASTABA. Šio puslapio informacija saugoma perspėjimų ir autorinių teisių