Lietuvos muitinė
    LITAR
  LT  EN    

      
 
Pradinis puslapis
Naršyti tarifą
Ieškoti prekės aprašymo
Ieškoti šalies/šalių grupės
Ieškoti dokumentų/Dokumentų sąrašas
Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas
Naršyti kvotą
Pagalba

Taric Information

LITAR - Pagalba

Pagalbos informacija sudaryta remiantis pagrindiniais langais. Pateikiami paaiškinimai pagal šias nuorodas:

·         Pradinis puslapis

·         Naršyti tarifą

·         Ieškoti prekės aprašymo

·         Ieškoti šalies/šalių grupės

·         Ieškoti dokumentų/Dokumentų sąrašas

·         Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

·         Naršyti kvotą

·         Pagalba

 


Pradinis puslapis

LITAR naršyklės pagalba vykdoma tarifinės ir kai kurios netarifinės informacijos paieška.

Lietuvos Respublikos integruotas tarifas (LITAR) yra informacijos apie ES muitus ir nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus rinkinys, sudarytas ir tvarkomas kaip kompiuterinė duomenų bazė.

Integruotą tarifą sudaro nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojantys Europos Bendrijos integruoto tarifo TARIC duomenys, papildyti nuo 2004 m. gegužės 1 d. galiojančiais duomenimis apie muitinės administruojamus nacionalinius mokesčius (akcizą ir PVM).

LITAR neturi juridinio statuso. Norintys pasitikslinti muitų ar mokesčių tarifus bei jų taikymo sąlygas turėtų ieškoti atitinkamo teisės akto (ES reglamento, LR Akcizų ar Pridėtinės vertės mokesčio įstatymų ir pan.).

 

N.B. Ne visos užsienio prekyboje taikomos draudimų ir/arba apribojimų priemonės yra integruotos (pvz., neintegruotos veterinarinės, fitosanitarinės, produktų saugos ir kai kurios kitos priemonės).

 

LITAR naršyklė naudojama:

·         Konkrečiam prekių nomenklatūros kodui taikomų muitų ir mokesčių tarifų, kai kurių draudimų ir apribojimų, kitos susijusios informacijos paieškai;

·         Prekių nomenklatūros kodų paieškai pagal pasirinktą prekės pavadinimą ar jo fragmentą;

·         Šalių ar šalių grupių kodų ir pavadinimų paieškai;

·         Dokumentų, kurie nustatyta tvarka turi būti pateikti muitinei, kodų ir pavadinimų/aprašymų paieškai;

·         Importo/eksporto mokesčių už pasirinktą prekę apskaičiavimo modeliavimui;

·         Informacijos apie tarifines kvotas paieškai ( naršyti kvotą ).

Vienos iš galimų kalbų pasirinkimas suteikia galimybę peržiūrėti ir/arba ieškoti duomenų pasirinkta kalba. Kartu pasikeičia ir naršyklės sąsajos kalba.

 

grįžti į pradžią

 

Modeliavimo data

Modeliavimo data – tai ta data, pagal kurią vykdoma paieška ir pateikiama tą dieną galiojanti informacija.

Nepasirinkus kitos datos, sistema modeliavimo datai suteikia einamosios dienos datą.

Norint automatiškai atstatyti einamosios dienos datą, jei ši data buvo pakeista, reikėtų spausti Nustatyti šios dienos datą.

Jei įvedama neteisinga data, pavyzdžiui, 2003 04 31, naršyklė automatiškai nustato paskutinę galiojančią to mėnesio teisingą datą (šiuo atveju – 2003 04 30).

 

grįžti į pradžią

 


Naršyti tarifą

Lange „Naršyti tarifą” galima atlikti tokius veiksmus:

(1) Naršyti nomenklatūros medį

Prekių nomenklatūra sudaryta kaip hierarchinės struktūros medis. Pasirinkus mygtuką „Naršyti“, LITAR naršyklė pateikia prekių nomenklatūros skyrių sąrašą. Pasirinkus konkretų skyrių, parodomas šį skyrių sudarančių skirsnių sąrašas (2-jų ženklų kodas). Pasirinkus skirsnį, parodomas šį skirsnį sudarančių pozicijų (4-ių ženklų kodas), vėliau – subpozicijų (6-ių ženklų kodas), Kombinuotosios nomenklatūros (KN) subpozicijų (8-ių ženklų kodai) ir TARIC nomenklatūros subpozicijų (10-ties ženklų kodai) sąrašai. TARIC subpozicija yra žemiausias nomenklatūros medžio lygmuo.

Jeigu nomenklatūros kodui priskirta pastaba, ji yra matoma peržiūrint nomenklatūros aprašymą. Pasirinkus dešinėje pusėje esančią nuorodą į pastabą , atidaromas naujas langas, kuriame pateiktas pastabos tekstas.

Greitam nomenklatūros kodo radimui naudojamas laukas „Ieškoti nomenklatūros kodo“. Šiame lauke įvedamas ieškomas prekės kodas ir pasirenkamas mygtukas „Ieškoti“. Kodas turi būti tinkamo formato, t. y. 2-jų, 4-ių, 6-ių, 8-ių ar 10-ties ženklų kodas. Kodas turi būti įvedamas be tarpo simbolių.

Jei kodas neįvestas ar kodo formatas yra neteisingas, pasirinkus mygtuką „Ieškoti“, naršyklė pateikia atitinkamos klaidos pranešimą.

grįžti į pradžią

 

(2) Peržiūrėti konkrečioms prekėms nustatytas tarifines ir kai kurias netarifines priemones

Galimi du informacijos gavimo apie priemones, nustatytas  konkrečiam prekės kodui, būdai:

·          Naršyti nomenklatūros medį

Iš lango „Nomenklatūros medis“ galima patekti tiesiai į langą „Muitų ir mokesčių tarifai“, pasirinkus žemiausią nomenklatūros medžio hierarchijos lygmens kodą ir paspaudus mygtuką „Ieškoti“. Sistema atidaro langąMuitų ir mokesčių tarifai“, kuriame matomos visos duomenų bazėje integruotos priemonės, priskirtos konkrečiam prekės kodui.

·         Priemonių paieška

Prekės kodas įvedamas lauke „Ieškoti nomenklatūros kodo“. Kodas turi būti tinkamo formato, t. y. 2-jų, 4-ių, 6-ių, 8-ių ar 10-ties ženklų.

Pasirinkus mygtuką „Ieškoti“, pateikiamos visoms šalims ar šalių grupėms nustatytos duomenų bazėje integruotos priemonės, priskirtos pasirinktam prekės kodui.

Papildomai pasirinkus šalies kodą, pateikiamos šiai šaliai ar atitinkamai šalių grupei nustatytos duomenų bazėje integruotos priemonės, priskirtos pasirinktam prekės kodui.

Lange „Muitų ir mokesčių tarifai“ pateikiama tokia informacija:

·         Modeliavimo data, kuri pasirinkta visai sesijai;

·         Prekės kodas ir jos aprašymas;

·         Pastabos, priskirtos nomenklatūros kodui;

·         Informacija apie prekės priklausomybę nomenklatūros grupei (grupėms);

·         Papildomi matavimo vienetai, jeigu jie nustatyti;

·         Apribojimai ir draudimai, nustatyti prekių importui ir/arba eksportui (su atitinkamomis pastabomis, nuorodomis į teisės aktus, papildomus kodus ir sąlygas);

·         Nustatytosios vertės ir standartinės importo vertės, reprezentacinės kainos, vieneto vertės (su atitinkamomis pastabomis, nuorodomis į teisės aktus, papildomus kodus ir sąlygas);

·         Muitų ir mokesčių tarifai šalims, šalių grupėms ar pasirinktai šaliai (su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktus, į Meursing kodo nustatymo langą, atitinkamomis pastabomis, tarifinių kvotų numeriais, papildomais kodais, sąlygomis);

·         Informacija apie eksporto grąžinamąsias išmokas.

Pasirinkus nuorodas į pastabos kodą, teisės aktą, papildomą kodą ar sąlygas, atidaromas naujas langas su detalesne informacija.

LITAR naršyklėje pateikiamas Kvotos numeris yra susietas su informacija apie šią kvotą, esančią Kvotų sistemoje.

Pasitaiko atvejų, kai priemonė nustatyta šalių grupei, tačiau netaikoma vienai ar kelioms šios grupės šalims. Tokiais atvejais šalia šalių grupės pateikiamas įrašas „išskyrus“ ir skliausteliuose nurodomas atitinkamos šalies/šalių kodas (kodai).

Pasirinkus šalies ar šalių grupės kodą, pateikiama konkrečios šalies ar šalių grupės informacija.

 

grįžti į pradžią

 

Nacionalinių duomenų (PVM ir akcizų tarifų) pateikimo ypatumai

Integruojant nacionalinę tarifinę informaciją laikomasi TARIC logikos, taisyklių bei reikalavimų duomenų įkėlimui, o įkelta nacionalinė tarifinė informacija turi neblokuoti kasdieninės TARIC informacijos įkėlimo. Todėl nacionalinė tarifinė informacija daugeliu atvejų integruota pozicijos – prekės kodo keturių ženklų – lygmenyje. Remiantis papildomo kodo koncepcija, skirtingi akcizų tarifai integruoti naudojant papildomus kodus X***, lengvatinis 5 ar 9 procentų PVM tarifas – papildomus kodus Z103 ir Z102. Todėl jei LITAR prie konkretaus TARIC prekės kodo nurodytas papildomas kodas X*** ar Z103/Z102, tai reiškia, kad prekė gali būti akcizų objektas arba/ir jai gali būti taikomas lengvatinis 5 ar 9 procentų PVM tarifas, tačiau kiekvienu atveju turi būti vadovaujamasi Akcizų bei Pridėtinės vertės mokesčio įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimą akcizais ir PVM, nuostatomis.

Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu ir skelbiamas Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje ( http://www.cust.lt/web/guest/596) ).

 

grįžti į pradžią

 

Prekės sudedamosios dalys (Meursing kodas)

Kai kuriems žemės ūkio produktams taikomi papildomi mokesčiai. Informacija apie papildomus mokesčius pateikiama lange „Prekės sudedamosios dalys” prieš tai pasirinkus nuorodą „Prekės sudedamosios dalys  Meursing kodas “. Norint surasti informaciją apie žemės ūkio produktams taikomus papildomus mokesčius reikia užpildyti laukus „Pieno riebalai”, „Pieno baltymai”, „Krakmolas/Gliukozė”, „Sacharozė/Invertuotasis cukrus/izogliukozė” arba įvesti papildomą kodą (papildomo kodo 3 paskutinius skaičius). Po duomenų įvedimo pasirenkamas mygtukas „=“. Sistema pateikia papildomo kodo ir papildomų mokesčių reikšmes, kurios naudojamos apskaičiuojant žemės ūkio produktams nustatytus muitus.

 

grįžti į pradžią

 


Ieškoti prekės aprašymo

Prekių aprašymų paieška leidžia ieškoti prekių nomenklatūros kodo aprašymo pagal teksto fragmentą.

Gali būti ieškoma tik nustatytą modeliavimo datą galiojanti informacija.

Tekstinės paieškos tipai

Lauke „Paieškos tekstas“ įrašomas ieškomas žodis ar žodžio dalis (teksto fragmentas įrašomas su specialiu simboliu ar ženklu). Teksto fragmentas gali būti žodis ar keletas žodžių (pvz.: „mėsa“, „šviežia mėsa“ ir t. t.).

Tekstas gali būti įvedamas tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis. Įrašius žodį „MĖSA“ ar žodį „mėsa“ pateikiamas toks pat rezultatas.

Naudojant tekstinę paiešką gali būti naudojami specialūs ženklai.

Ženklas „AND“ arba „&“

Ženklas „AND“ arba & naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame vienu metu paminėti visi paieškos komponentai. Ženklas „AND“ arba & gali būti naudojamas kartu su visais kitais ženklais.

Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai AND mulai“ arba „arkliai & mulai“, pateikiamas rezultatas „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“.

Ženklas „OR“ arba „|“

Ženklas „OR“ arba „|“ naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame bent po vieną kartą minimas kiekvienas paieškos komponentas. Ženklas „OR“ arba „|“ gali būti naudojamas kartu su visais kitais ženklais.

Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai OR mulai“ arba „arkliai | mulai“, pateikiamas rezultatas: „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“, „Arkliai“ ir „Mulai ir arklėnai“.

Pastaba: naudojant AND kartu su OR:

Paieškos teksto lauke įvedus ženklais „AND“ ir „OR“ sujungtus komponentus, paieška pirmiau atliekama pagal komponentus, sujungtus ženklu „AND“, po to ieškoma pagal komponentus, sujungtus ženklu „OR“.

Pavyzdys: įvedus tekstą „vaisiai OR švieži AND slyvos“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiu „vaisiai“ ir visi aprašymai su abiem žodžiais „švieži“ ir „slyvos“.

Paieškos metu atliekamų veiksmų eilės tvarka gali būti pakeista.

Pavyzdys: įvedus tekstą „(vaisiai OR švieži) AND slyvos“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiu „slyvos“ ir visi aprašymai, kuriuose paminėtas žodis „vaisiai“ arba „švieži“.

Ženklas „%“

Ženklas „% naudojamas aprašymo paieškai pagal žodžio fragmentą (-us). Šis ženklas gali būti rašomas bet kurioje žodžio vietoje. Ženklas „% gali būti naudojamas su visais kitais ženklais, išskyrus ženklą „$“ ir ženklą „?“.

1 pavyzdys: įvedus tekstą „ark%“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiais „arkliai“, arklių„arklėnai“, „arkliena“ ir t. t .

2 pavyzdys: įvedus tekstą „bala%ai “, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiais „balandžiai“, „balastai“, balansuotuvai .

Ženklas „_“

Vietoj šio ženklo randamas tik vienas ženklas/simbolis. Ženklą „_“ galima rašyti bet kurioje vietoje žodžio viduje.

Ženklas „_“ gali būti naudojamas su visais ženklais, išskyrus ženklą „$“ ir ženklą „?“.

Pavyzdys: ieškant „ la_as “ rezultatas yra „lašas“ ar „lakas“.

Ženklas „$“ – tik paieškoje anglų kalba

Ženklas „$“ randa visus žodžius su tokia pat šaknimi kaip ir paieškoje naudojamas žodis. Ženklas gali būti rašomas tik žodžio pradžioje ir negali būti naudojamas kartu su ženklais „%“, „_“ ar „?“.

Pavyzdys: ieškant „$live “, rezultatas yra Liver " ir „ living " ar „ live ".

Ženklas „?“ – tik paieškoje anglų kalba 

Ženklas „?“ randa visus su ieškomu žodžiu panašius žodžius. Šis ženklas rašomas tik žodžio pradžioje ir nenaudojamas kartu su ženklais „%“ ar „$“.

Pavyzdys: ieškant „?packs ", rezultatas yra „ backs ", „parkas", „ parks " ir „ padlocks " ar „ packs ".

 

grįžti į pradžią

 


Ieškoti šalies/šalių grupės

Paieškos kriterijai

Šalies ISO kodas

Tai dviraidis šalies kodas, kurį suteikia Tarptautinė standartų organizacija (ISO) (pavyzdžiui, Lietuvos kodas yra LT).

Šalies pavadinimas

Paieška gali būti atliekama ir pagal šalies pavadinimo fragmentą.

Šalių grupės kodas  

Tai šalių grupės, kuriai priklauso dvi ar daugiau šalys, kodas. Paieška gali būti atliekama ir pagal šalių grupės pavadinimo santrumpą (pavyzdžiui, „WTO“, „EEA“).

Paieškos rezultato lange pateikiama informacija apie šalies ISO kodą, šalies pavadinimą, visų šalių grupių, kurioms priklauso šalis, kodus arba pavadinimų santrumpas, ieškomos šalies geografinės nomenklatūros kodą.

Pastaba: Suvedus perteklinę informaciją, sistema vykdo paiešką pagal pirmą užpildytą lauką.

grįžti į pradžią

 


Ieškoti dokumentų/Dokumentų sąrašas

 

Naršyklė suteikia galimybę rasti norimą dokumentą pagal šiuos paieškos kriterijus:

·           Dokumento tipas;

·           Dokumento numeris;

·           Dokumento pavadinimas/aprašymas.

 

Neįvedus nė vieno kriterijaus, pateikiamas visas dokumentų sąrašas. Įvedus dokumento tipo reikšmę, pateikiami konkretaus tipo visi modeliavimo datą galiojantys dokumentai. Įvedus dokumento tipo ir numerio reikšmes, pateikiamas konkretus dokumentas.

Norint vykdyti paiešką pagal dokumento pavadinimą, dokumento tipo ir dokumento numerio laukai nepildomi.

Paieškos rezultato lange pateikiama tokia informacija:

·           Modeliavimo data – data, nustatoma pradiniame puslapyje;

·           Dokumentas – dokumento kodas su aktyvia nuoroda;

·           Pavadinimas/Aprašymas – dokumento pavadinimas/aprašymas.

 

Pasirinkus dokumento kodą su aktyvia nuoroda, atidaromas naujas langas „Dokumentas", kuriame pateikiama ši informacija:

·           Dokumentas – dokumento kodas;

·           Aprašymai – su dokumentu susijusi informacija;

·           Priedai – dokumento formos atvaizdas.

Jei informacijos apie dokumentą nėra arba ji viešai neskelbiama, pateikiamas pranešimas „Informacijos nėra“. Apie Lietuvos muitinėje nenaudojamus dokumentus informuojama pranešimu „Šiuo metu Lietuvos muitinėje nenaudojamas dokumentas“. Pasirinkus dokumento kodą, prasidedanti raide „Y“, pateikiamas pranešimas „Virtualus dokumentas“.

grįžti į pradžią


Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

Importo procedūros atveju Mokesčių apskaičiavimo modeliavimo langas suteikia galimybę apskaičiuoti prekei, kurios kodas įvestas, taikomus importo muitus ir kitus mokesčius. Taip pat pateikiama informacija apie šiai prekei nustatytus ir LITAR sistemoje integruotus draudimus bei apribojimus. Eksporto procedūros atveju pateikiama informacija tik apie LITAR sistemoje integruotus draudimus bei apribojimus.

Lange „Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pateikiami laukai atitinka muitinės deklaracijos – bendrojo administracinio dokumento (BAD) langelius, o Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje (MDAS) – atitinkamus laukus ekrane. Laužtiniuose skliausteliuose „[ ]” nurodytas BAD langelio/lauko ekrane MDAS numeris. Langelių pildymą reglamentuoja BAD pildymo instrukcija ir MDAS Verslininko sąsajos specifikacija (paskelbta Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu: www.cust.lt/web/guest/596).

Privalomi pildyti laukai pažymėti simboliu „*“. Duomenų įvedimui turi būti naudojamos tik didžiosios raidės.

Deklaracijos priėmimo muitinėje/einamoji data

Deklaracijos priėmimo muitinėje/einamoji data nustatoma Pradiniame puslapyje, lauke „Modeliavimo data“. Deklaracijos patikra/mokesčių apskaičiavimas paprastai atliekami pagal deklaracijos priėmimo muitinėje/einamąją datą, išskyrus tuos atvejus, kai deklaracijos patikrai/mokesčių apskaičiavimui naudojama skolos muitinei atsiradimo data.

Skolos muitinei atsiradimo data

Deklaracijos patikrai/mokesčių apskaičiavimui skolos muitinei atsiradimo data naudojama šiais atvejais:

 • kai užbaigiamos supaprastintos procedūros (šie atvejai identifikuojami lauke „Deklaracijos tipas“ nurodant reikšmes „X“, „Y“ ar „Z“);

 • kai išleidžiamos į laisvą apyvartą laikinai įvežtos/laikinai įvežtos perdirbti prekės;

 • kai deklaracija pateikiama vietoje pripažintos negaliojančia (lauke „Dokumentai [44]“ nurodomas dokumento kodas „9L0Z“);

 • kai pateikiama retrospektyvi eksporto deklaracija (lauke „Specialiosios pastabos [44]“ nurodomas kodas „9D23“).

Su lauko „Skolos muitinei atsiradimo data“ pildymu susijusi informacija skelbiama Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu www.cust.lt/web/guest/596:

 • Muitinės procedūrų ir nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų, pagal kuriuos nustatomos deklaracijos patikros bei mokesčių apskaičiavimo datos, sąrašas;

 • Nacionalinius muitinės procedūrų požymių kodus ir triženklius procedūrų kodus atitinkančios mokesčių skaičiavimo taisyklės.

Deklaracijos tipas

Iš sąrašo pasirenkamas atitinkamas deklaracijos tipas:

 • „A“, jeigu pateikiama įprastinė deklaracija;

 • „B“, jeigu pateikiama deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju)

 • „C“, jeigu pateikiama supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);

 • „D“, jeigu muitinei leidus įprastinė deklaracija pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

 • „E“, jeigu muitinei leidus deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju), pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr.2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

 • „F“, jeigu muitinei leidus supaprastinta deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju) pateikiama iš anksto, prieš pateikiant muitinei prekes (vadovaujantis Reglamento Nr. 2454/93 201 straipsnio 2 dalimi);

 • „X“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);

 • „Y“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);

 • „Z“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje) taikymo atveju);

Nepasirinkus jokio deklaracijos tipo laikoma, kad deklaracijos tipas yra „A“.

Prekės kodas [33] *

Įvedamas 10-ties ženklų TARIC nomenklatūros kodas.

Jeigu į lauką „Prekės kodas“ įvedamas neteisingas/neegzistuojantis kodas, LITAR naršyklė pateikia klaidos pranešimą, kad įvesto prekės kodo nėra duomenų bazėje arba prekės deklaravimo data nesutampa su prekės kodo galiojimo laikotarpiu. Tuomet reikėtų pasirinkti nuorodą „Naršyti tarifą“ ir susirasti tinkamą kodą arba grįžti į langą „Pradinis puslapis“ ir pakeisti parametrą „Modeliavimo data“.

Papildomi kodai [33]

Įvedami keturženkliai papildomi kodai iš TARIC nomenklatūros ir/arba, jeigu reikia, nacionaliniai papildomi kodai. Papildomų kodų įvedimo eiliškumas nedaro įtakos skaičiavimams.

Masė bruto (kg) [35]

Įvedama prekių masė bruto kilogramais. Maksimalus lauko ilgis – 16 skaitmenų (įskaitant simbolį „.“).

Masė neto (kg) [38]*

Įvedama prekių masė neto kilogramais. Maksimalus lauko ilgis – 16 skaitmenų (įskaitant simbolį „.“).

Procedūra [37]*

Pirmojoje skiltyje įvedamas keturženklis procedūros kodas iš Komisijos reglamento (EEB) Nr.2454/93 38 priedo, antrojoje skiltyje „Nac. proc. pož.“ – jei reikalinga, įvedamas nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas (nacionaliniai muitinės procedūrų požymių kodai patvirtinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr.129-6516)), trečioje ir ketvirtoje skiltyse „ES proc. pož“ – triženkliai procedūrų kodai iš Komisijos reglamento (EEB) Nr.2454/93 38 priedo.

Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje adresu www.cust.lt/web/guest/596 dalyje „Deklaracijos 37 langelis“ skelbiami toliau nurodyti muitinės deklaracijų 37 langelio pildymui reikalingi duomenys:

 • Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. sakymas Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“;

 • Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašas;

 • Nacionalinius muitinės procedūrų požymių kodus ir triženklius procedūrų kodus atitinkančios mokesčių skaičiavimo taisyklės;

 • Rekomenduotina keturženklių muitinės procedūrų ir triženklių procedūrų kodų (procedūrų požymių) sąryšio lentelė;

 • Muitinės procedūrų ir nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų, pagal kuriuos nustatomos deklaracijos patikros bei mokesčių apskaičiavimo datos, sąrašas;

 • Muitinės procedūrų ir nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų/triženklių procedūrų kodų, kuriems reikalinga įvesti kompensacines palūkanas, sąrašas.

Preferencija [36]*

Iš sąrašo pasirenkamas tinkamas preferencijos kodas. Nepasirinkus preferencijos kodo importo atveju, laikoma, kad preferencijos kodas yra „100“. Eksporto atveju preferencijos kodas nenurodomas.

Muitinės deklaracijų pildymui naudojamų preferencijų kodų sąrašas skelbiamas Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje adresu www.cust.lt/web/guest/596. Šiuo adresu taip pat skelbiama Preferencijų kodų ir preferencinės kilmės bei prekių statuso dokumentų sąryšio lentelė.

Kvota [39]

Įvedamas 6 skaitmenų kvotos numeris.

Muitinė vertė *

Pirmojoje skiltyje įvedama prekių muitinė vertė. Maksimalus skilties ilgis –18 skaitmenų (įskaitant simbolį „.“). Antrojoje skiltyje iš sąrašo pasirenkamas valiutos, kuria išreikšta prekių muitinė vertė, kodas (litai arba eurai).

Pasirinkta valiuta naudojama muitų ir mokesčių apskaičiavimui atlikti bei skaičiavimo rezultatams pateikti.

PVM pagrindo patikslinimas

Į šį lauką įvedama suma, kuri, apskaičiuojant PVM, pridedama prie prekių muitinės vertės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 15 dalies (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; 2006, Nr. 137-5203; 2010, Nr. 148-7562) nuostatomis, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis Muitinės kodeksu ir jo taikymą reglamentuojančiais teisės aktais (o Europos Sąjungos prekių, kurių įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją laikomas importu, atveju – prie prekių vertės, nustatytos pagal Muitinės kodekso ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas dėl prekių muitinės vertės nustatymo), papildomai pridedant šias sumas (jeigu jos nėra įtrauktos į šių prekių muitinę vertę):

1) už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungoje ar ne Lietuvos Respublikoje nustatytus muitus, mokesčius ir kitas įmokas, taip pat Europos Sąjungoje už šias prekes nustatytus importo muitus, Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje nustatytus mokesčius ir kitas įmokas (išskyrus patį PVM);

2) išlaidų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) bei draudimu, dydį, taip pat sumokėtus ar sumokėtinus komisinius už atstovavimą ir prekių pakavimo vertę, jeigu visos nurodytosios išlaidos susijusios su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta;

3) šios dalies 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

Kompensacinių palūkanų norma

Šiame lauke nurodoma laikotarpio, skaičiuojamo nuo tada, kai prekės buvo pirmą kartą pateiktos laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti iki skolos muitinei atsiradimo dienos, kalendoriniais mėnesiais ir metinės kompensacinių palūkanų normos sandauga, padalyta iš 1200 (žr. Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisyklių (patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-330 (Žin., 2004, Nr.58-2077; 2009, Nr.70-2883)) 6.3 punktą.).

Kilmės šalis [34]/Šalis gavėja [17] *

Iš sąrašo pasirenkamas prekių kilmės šalies kodas (importo atveju) arba šalies gavėjos kodas (eksporto atveju).

Papildomi mato vienetai [31/41]:

Bloko apačioje esantis ženklas „+” skirtas duomenų įvedimui į Papildomų mato vienetų sąrašą, ženklas „-” – pažymėtų įrašų (pažymima dešinėje pusėje esančiame laukelyje) pašalinimui iš sąrašo. Vienu metu galima pažymėti ir pašalinti vieną arba keletą įrašų.

Spragtelėjus ženklą „+”, atsidaro laukai papildomo matavimo vieneto kodo (laukas „Matavimo vienetas*”) bei prekių kiekio (laukas „Kiekis*”), išreikšto šiuo matavimo vienetu, įvedimui.

Matavimo vieneto kodas pasirenkamas iš sąrašo. Matavimo vieneto kodas gali būti pateiktas kartu su matavimo vieneto patikslintoju (pirmieji trys ženklai – matavimo vieneto kodas, ketvirtasis ženklas – matavimo vieneto patikslintojo kodas). Maksimalus lauko „Kiekis“ ilgis – 16 skaitmenų (įskaitant simbolį „.”) .

Papildomi mato vienetai gali būti įvedami bet kokia eilės tvarka.

Dokumentai [44]

Bloko apačioje esantis ženklas „+” skirtas duomenų įvedimui į Dokumentų sąrašą, ženklas „-” – pažymėtų įrašų (pažymima dešinėje pusėje esančiame laukelyje) pašalinimui iš sąrašo. Vienu metu galima pažymėti ir pašalinti vieną arba keletą įrašų.

Spragtelėjus ženklą „+”, atsidaro laukas „Kodas*”, kuriame įvedamas keturženklis dokumento kodas. Dokumentų kodus galite rasti grįžę į pradinį langą dalyje „Ieškoti dokumentų/dokumentų sąrašas“. Norint sužinoti, kokius dokumentus reikia nurodyti, reikia grįžti į pradinio lango dalį „Naršyti tarifą“ ir rasti prekei integruotus dokumentus.

Dokumentų kodai gali būti įvedami bet kokia eilės tvarka.

Specialiosios pastabos [44]

Kai pateikiama retrospektyvi eksporto deklaracija, šiame lauke turi būti nurodomas kodas „9D23“. Duomenys šiame lauke įvedami taip pat, kaip ir lauke „Dokumentai [44]”.

Užpildžius visus reikiamus laukus, spaudžiamas mygtukas „Patvirtinti".

Jeigu nors vienas iš privalomų užpildyti laukų nebus užpildytas arba bus užpildytas techniškai nekorektiškai, sistema praneš apie klaidą. Laukas, kurį reikia koreguoti arba užpildyti, pažymimas ženklu „ ! ". Spragtelėjus šį ženklą pateikiama informacija apie reikalaujamą duomenų formatą arba pateikiamas pranešimas „ Būtina įvesti šį lauką “.

Skaičiavimo rezultato lange pateikiama tokia informacija:

- Prekė (pateikiama skaičiavimui naudota informacija: modeliavimo data, prekės kodas, aprašymas, šalies kodas bei pavadinimas);

- Informacija (pateikiama informacija apie pastabas, draudimus, apribojimus, sąlygas, pranešimai apie klaidas ir kt.);

- Mokesčių apskaičiavimas [47] (pateikiamas apibendrintas mokesčių apskaičiavimas. Eilutės, kuriose nurodytas mokesčio tipo kodas („Mokesčio tipas”), „Mokesčio pagrindas”, „Norma”, „Suma” skirtos BAD 47 langelio pildymui. Dalyje „Priemonės tipas” nurodomas LITAR duomenų bazėje esantis priemonės tipas;

- Iš viso(pateikiama bendra apskaičiuotų mokesčių suma).

Jeigu prekėms netaikomi draudimai, apribojimai, nėra informacijos, kuri turi būti pateikta vartotojui, o muitai ir mokesčiai skaičiuojami rankiniu būdu (naudojamas atitinkamas nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas) arba netaikomi muitų ir mokesčių tarifai (eksporto atveju), dalyje „Informacija” pateikiamas pranešimas „Draudimų, apribojimų nėra”.

grįžti į pradžią

 


Naršyti kvotą

Kvotų paieška duomenų bazėje vykdoma, nurodant:

·           Kvotos numerį;

·           Kilmės šalį.

Kvotos numeris – tai 6 skaitmenų kodas, apibrėžiantis kvotą, kurį nustato DG TAXUD.

Kilmės šalis – šalies (geografinės srities) ISO kodas ir šalies pavadinimas.

Iš paieškos kriterijų pasirinkus tik kriterijų „Kilmės šalis“, lange „Kvotų sąrašas“ bus atrinktos tik tos kvotos, kurios gali būti taikomos pasirinktos kilmės šalies prekėms.

Pasirinkus mygtuką „Kvotų sąrašas“, atliekama kvotų paiešką pagal įvestus/ pasirinktus paieškos kriterijus.

 

Lange „Kvotų sąrašas“ pateikiami paieškos rezultatai. Informacijos apie kvotas atvaizdavimui naudojamas puslapiavimas. Viename puslapyje vienu metu gali būti atvaizduojama ne daugiau nei 20 kvotų.

Lango „Kvotų sąrašas“ viršutinėje  dalyje pateikiama informacija apie paieškoje atrinktų kvotų skaičių. Kvotų naršymo patogumui galima naudotis galimybe pereiti į „Kitą“ ar „Ankstesnį“ kvotų sąrašo puslapį arba tiesiogiai į norimą kvotų sąrašo puslapio numerį.

Jei vykdant paiešką buvo pasirinkti/ įvesti paieškos kriterijai, jų reikšmės bus atvaizduojamos viršutinėje „Kvotų sąrašo“ dalyje.

 

Lange „Kvotų sąrašasapie kiekvieną kvotą pateikiama tokia informacija:

·           Eil. Nr. – Įrašo eilės numeris;

·           Kvotos numeris – 6 skaitmenų kvotos numeris;

·           Kilmės šalis – kilmės šalies arba šalių grupės, kuriai priklauso kilmės šalis, kodas;

·           Pradžios data – data, nuo kurios kvota įsigalioja ir gali būti taikoma;

·           Pabaigos data - data, iki kurios kvota galioja;

·           Pradinis kiekis – pradinis kvotos kiekis;

·           Balansas – einamasis kvotos kiekis (kai kvota pilnai išnaudojama, balansas lygus 0);

·           Kritinis statusas – galimos reikšmės: Taip arba Ne. Reikšmė Taip nurodo, kad kvota yra kritinio statuso ir, norint gauti kvotą, būtina pateikti papildomą garantiją. Reikšmė Ne nurodo, kad kvota yra nekritinio statuso ir jos gavimui papildoma garantija nereikalinga;

·           Detalės - nuoroda į langą, kuriame yra pateikiama detalesnė informacija apie kvotą.

 

Pasirinkus nuorodą „Detalės“, pateikiama informacija apie pasirinktą kvotą.

Lange „Būsena dd/mm/yyyy hh:mm (paskutinio kvotų skirstymo data ir laikas) atvaizduojama einamajai datai aktuali detali kvotos informacija:

·           Kvotos numeris – 6 skaitmenų kvotos numeris;

·           Kilmės šalis – kilmės šalies arba šalių grupės, kuriai priklauso kilmės šalis, kodas;

·           Pradžios data – data, nuo kurios kvota įsigalioja ir gali būti taikoma;

·           Pabaigos data - data, iki kurios kvota galioja;

·           Pradinis kiekis – pradinis kvotos kiekis;

·           Balansas – einamasis kvotos kiekis;

·           Išnaudojimo data – data, kai kvotos kiekis buvo išnaudotas;

·           Kvota blokuota iki – data iki kurios kvota yra blokuota;

·           Kritinė data – data, kai kvota tampa kritine. Tuščias langelis nurodo, kad  kvota yra nekritinio statuso ir jos gavimui papildoma garantija nereikalinga;

·           Importuotas kiekis - išnaudotas kvotos kiekis;

·           Paskutinio importo data paskirstyme – data, kada buvo įforminta paskutinė muitinės deklaracija, kuriai buvo paskirta pasirinkta kvota;

·           Susijusios subkvotos – su pasirinkta pagrindine kvota susijusių subkvotų sąrašas;

·           Susiję nomenklatūros kodai – prekių, kurioms gali būti taikoma kvota, TARIC kodai;

·           Teisės akto Nr. – teisės akto, kuriuo buvo nustatyta kvota, numeris.

 

Pasirinkus teises akto numerį, atidaromas naujas langas „Teisės aktai/ sprendimai“, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą teisės aktą:

·           Teisės akto Nr.;

·           Teisės akto tipas;

·           Pradžios data –Teisės akto galiojimo pradžios data;

·           Pabaigos data – Teisės akto galiojimo pabaigos data;

·           Publikavimo data – Teisės akto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data;

·           Leidinio Nr. – Oficialaus leidinio, kuriame buvo paskelbtas teisės aktas, numeris;

·           Leidinio psl. – Oficialaus leidinio, kuriame buvo paskelbtas teisės aktas. puslapis.

 

Pasirinkus konkretaus TARIC nomenklatūros kodo nuorodą, patenkama į LITAR langą „Nomenklatūros medis“, kuriame pateikiama su atitinkamu kodu susijusių nomenklatūrinių kodų, kurie galioja pasirinktai modeliavimo datai, medžio dalis.

 

grįžti į pradžią

 

  
   SVARBI PASTABA. Šio puslapio informacija saugoma perspėjimų ir autorinių teisių